Funero – hurtownia funeralna: trumny, urny, krzyże, wybicia do trumien » Jesteśmy zgodni z RODO
Jesteśmy zgodni z RODO

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż NF Enterprise Nazariusz Faluszewski z siedzibą w Komarówce Podlaskiej , ul. Lubelska 18, 21-311 Komarówka Podlaska ( dodatkowe miejsca prowadzenia działalności: ul. NARWIK nr 10, lok. 35, 01-471 Warszawa; Przegaliny Duże, nr 89, 21-311 Komarówka Podlaska), działający i znany również pod marką Hurtownia Funeralna FUNERO, przetwarza następujący zakres Pana/Pani danych osobowych:
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, stanowisko, adres dostarczenia zamówionego towaru oraz dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej, gdy sami dostarczamy towar oraz w przypadku jego osobistego odbioru z naszego magazynu.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych:

 • składanie zapytań ofertowych,
 • wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego na stronie www.funero.pl,
 • korespondencja z naszą firmą,
 • kontakt telefoniczny,
 • pozyskanie danych ze stron www oraz rejestrów urzędowych (KRS, CEiDG) z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego, jako Administrator Danych Osobowych pragnę Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Nazariusz Faluszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NF Enterprise Nazariusz Faluszewski, ul. Lubelska 18, 21-311 Komarówka Podlaska, NIP 538-165-66-15.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narwik 10/35, 01-471 Warszawa, lub drogą elektroniczną: e-mail: biuro@funero.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz o zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NF Enterprise Nazariusz Faluszewski, które polegają na oferowaniu, sprzedaży i dostarczaniu klientom produktów funeralnych, będących w asortymencie firmy (trumny urny, galanteria pogrzebowa) oraz dochodzenia roszczeń.
 5. Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy NF Enterprise Nazariusz Faluszewski. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawniane wyłącznie zaufanym kontrahentom świadczącym usługi prawne, księgowe, konsultacyjne, doradcze, informatyczne, pocztowe, kurierskie, Urzędowi Skarbowemu. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie ręcznie bez wykorzystania automatycznych systemów, które zbierają dane osobowe lub na podstawie których buduje się profile osoby czy analizuje takie profile. Żadne dokonywane przez NF Enterprise Nazariusz Faluszewski działania nie odbywają się z wyłączeniem czynnika ludzkiego. Tym samym, nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
 7. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@funero.pl, za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: NF Enterprise Nazariusz Faluszewski, ul. Narwik 10/35, 01-471 Warszawa. Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Nazariusz Faluszewski